Keltainentalo.fi ei ole enää täällä. Sen sijaan yritä ateljeekeltainentalo.com.

Luova suunnittelu

Tässä artikkelissa tutustutaan luovaan suunnitteluun ja siihen, mihin tällä termillä oikein viitataankaan. Hyvänä alkusysäyksensä aiheelle toimii Youtube-video, jonka mukaan insinööriäkin voidaan pitää luovana suunnittelijana, vaikka hänen työssään korostuukin myös teoria. Videon lisäksi suosittelemme tutustumaan Nettikasinovertailu.infoon, joka tarjoaa laadukkaan tietopaketin nettikasinoille.

Mitä luova suunnittelu oikeastaan on?

Ensinnäkin nyky-yhteiskuntamme on sellainen, että se tarjoaa runsaasti kysyntää luovan suunnittelun osaajille. Tällaisessa suunnittelussa korostuvat toisaalta tiukat aikataulut sekä tulostavoitteet ja toisaalta luova ajattelutyö, jonka tavoitteena on tuottaa hyviä ideoita. Työntekijältä tällainen työskentely vaatii vankkaa ammattitaitoa yhdistettynä rautaiseen kokemukseen.

Tällä alalla on tärkeää uskoa suuriinkin ideoihin ja monesti hyvät ideat perustuvat tunteita herättäviin tarinoihin, jotka auttavat luomaan yritykselle, tuotteelle tai palvelulle merkityksiä. Vaikka markkinointiviestintää pidetäänkin usein kylmänä, voi siihen sisällyttää myös ripauksen empatiaa ja juuri tähän pyritään käytettäessä markkinointiviestinnän tukena erilaisia tunteita herättäviä tarinoita. Kohderyhmälähtöisyys onkin nykymarkkinoinnin a ja o.

Millaisia toimeksiantoja luova suunnittelija voi toteuttaa?

Luovassa suunnittelussa voidaan käyttää apuna konseptisuunnittelua tai se voidaan toteuttaa käytännön tasolla. Alan ammattilaiset voivat konseptoida esimerkiksi asiakasyrityksen verkkopalvelun toiminnallisuudet taikka keskittyä sekä yleiseen viestintään. Myös erilaiset mainoskampanjat ovat tyypillisiä toimeksiantoja alan ammattilaisille. Luovan suunnittelun avulla on mahdollista suunnitella esimerkiksi yritysilme taikka kohentaa yrityksen verkkosivustoa. Myös pienemmät tehtäväksiannot ovat tyypillisiä, sillä luova suunnittelija suunnittelee myös vaikkapa käyntikortteja sekä yksittäisiä tuotepakkauksia.

Luovalla suunnittelulla kohti onnistunutta brändäämistä

Brändääminen on päivän sana ja luova suunnittelu tarjoaakin auttavan kätensä myös tässä haastavassa, mutta kovin tärkeässä tehtävässä. Kun yrityksellä on selkeä, muista erottuva brändi, erottuu se edukseen muista alan toimijoista, mikä tarjoaa yritykselle selkeän kilpailuedun muihin nähden. Persoonallisuus on valttia! Yrityksesi ei suinkaan halua jäädä erottumatta massasta! Nykyajan kilpailu on kovaa lähes alalla kuin alalla, minkä vuoksi brändäämisen ja luovan suunnittelun merkitys korostuu!


© 2024 Keltainentalo.fi. All Rights Reserved.